Hạt và Snack

Hạt điều nhân trắng W450/W320/W240

– Mô tả: Hạt điều lựa chọn, nguyên hạt, màu trắng, chưa rang, không muối.

– Độ ẩm tối đa: 5%

– Chất ngoại lai tối đa: 0.1%

– Sản phẩm bị vỡ: 5% tối đa

– Thông số theo tiêu chuẩn AFI (Hiệp hội Thực phẩm Khô quốc tế)

– Kiểm tra aflatoxin: theo yêu cầu

– Đóng gói: 1×22.68kg hoặc 2×11.34kg/giỏ linh hoạt trong thùng carton 5 lớp.