Hạt và Snack

Hạt điều nhân trắng WS/ LP/ SP

– Mô tả: Hạt điều bị vỡ, chia nhỏ màu trắng, có những miếng lớn và những miếng nhỏ, chưa rang, không muối.

– Độ ẩm tối đa: 5%

– Chất ngoại lai tối đa: 0.1%

– Thông số theo tiêu chuẩn AFI (Hiệp hội Thực phẩm Khô quốc tế)

– Kiểm tra aflatoxin: theo yêu cầu

– Đóng gói: 1×22.68kg hoặc 2×11.34kg/giỏ linh hoạt trong thùng carton 5 lớp.