Hạt và Snack

Hạt điều rang muối W450/W320/W240/WS/LP/SP

– Mô tả: Hạt điều rang, muối, không chứa dầu.

– Độ ẩm tối đa: 5%

– Chất ngoại lai tối đa: 0.1%

– Sản phẩm bị vỡ: 5% tối đa

– Thông số theo tiêu chuẩn AFI (Hiệp hội Thực phẩm Khô quốc tế)

– Kiểm tra aflatoxin: theo yêu cầu

– Đóng gói: 2x10kg net/giỏ hút chân không trong hộp thiếc.