Thủ công mỹ nghệ

Giỏ thủ công mỹ nghệ đính nơ

Giỏ thủ công mỹ nghệ, chất liệu lục bình, kích thước vừa phải, dễ sử dụng. Thủ công mỹ nghệ thân thiện với môi trường.