Dự báo vụ mùa tháng 1

By webhd,
10:58:08 11/8/2019

Dự báo vụ mùa tháng 1

Sản lượng chuối tươi ước lượng thu hoạch đạt 5.600 Tấn

Bài viết liên quan

Tham quan nông trại chuối của HTX THANH BÌNH Tham qua vườn chuối của hợp tác xã Thanh Bình Nông trại xoài hữu cơ Quy trình xử lý chuối thương phẩm Dự báo vụ mùa tháng 2 Dự báo vụ mùa tháng 3