(Tiếng Việt) Giỏ thủ công mỹ nghệ ,chất liệu lục bình ,kích thước vừa phải ,dễ sử dụng . Thủ công mỹ nghệ thân thiện với môi trường.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.